Služby


Prirodzenou súčasťou ponuky Yosaria Plazy bude aj celý rad služieb: banky, pošta, predajné miesta mobilných operátorov, kozmetika, lekárne, fotolab, kaderník, oprava odevov, obuvník a iné.

 

Plán podlaží

1 Podzemné podlažie

1 Nadzemné podlažie

2 Nadzemné podlažie

3 Nadzemné podlažie

4 Nadzemné podlažie