Yosaria Plaze se staví v Bratislavě-Ružinově 
Architektonická kancelář Petr Franta Architekti & Asoc. rozpracovala po mezinárodní soutěži v roce 2003 a po vydání územního rozhodnutí koncepční návrh projektu, který je momentálně ve výstavbě. Objekt se bude jmenovat Yosaria Plaza a roste v Bratislavě-Ružinově.
Exteriér budovy je tvořen z velké části supergrafikou reklam, upínanou do ocelové konstrukce v rytmu 7,5 m po obvodu. V těchto pruzích, či jejich násobcích je síťovina nebo plachtovina osvětlena zvenčí i prosvětlena zevnitř z prostoru mezi zatepleným izolovaným pláštěm budovy a touto supergrafikou. Ve strategických místech jsou vytvořeny průhledy průsvitnou fasádou membránou ETFE (Ethylene-TetraFluorEthylene membrane) do prostoru náměstí a okolí hlavního vstupu. Sekundární ocelová konstrukce z trubek o Ø 57 a 70 mm – distančníků a trnů – ovíjí a definuje tvar budovy. Je uchycena na základní ocelovou konstrukci I profilů 160 mm. Na tuto ocelovou konstrukci je uchycen systém třívrstvých polštářů ETFE, které jsou udržovány pod mírným přetlakem. Jejich šířka je 1,2 m a délka 16 až 40 m. Systém je doplněn vnitřní jednoduchou skleněnou stěnou Stratobel low-e 66.2 G – 2 × 6 mm, aby se dosáhlo v celkové kompozici větraného pláště U = 1,25 W/m2 . K.
Strop atria je z průsvitné ETFE membrány s potiskem v rytmu 3,2 m. V prostoru nad hlavním vstupem je rovněž možné vytvořit s membránou ETFE prvek vertikální zeleně. Spolu s prosklenými stěnami vstupní haly slouží i k orientaci v budově.
V kontextu sídliště Ružinov je tato živá barevnost jistě přínosem. Jde o působení barevnosti a světla v exteriéru města. Tím vzniká neustále se měnící barevná budova v kombinaci vhodné strategie a míry pronájmu reklamní supergrafiky. Investorem je Yosaria Plaza, Bratislava-Ružinov.


Pohled ETFE


Autor:

- Ing. arch. Franta Petr