Prístup a parkovanie


  Vstup do kancelárskych priestorov bude oddelený od vstupu do nákupných priestorov Yosaria Plaza. Zvýši sa tak komfort pre nájomcov kancelárskych priestorov a ich klientov či návštevníkov.

  Kancelárske priestory budú ľahko prístupné pre peších aj motorizovaných návštevníkov.

  Nájomcovia kancelárii budú mať k dispozícii vlastné parkovacie boxy, oddelené od návštevníckej časti.

 
Prístup pre peších návštevníkov

Kancelárske priestory budú mať hlavný vchod z átria. Vo vstupnom vestibule sa návštevník prihlási na recepcii a tá ho uvedie na požadované miesto

 
Prístup pre motorizovaných návštevníkov

  Motorizovaným návštevníkom budú k dispozícii dve štvorpodlažné parkoviská s kapacitou až 1.300 miest.

  Parkoviská budú mať 2 obojsmerné´vjazdy a výjazdy, čím sa zmenší možnosť kolízií pri vjazde a zvýši sa komfort motoristického prístupu.

  Vjazdy a výjazdy budú z ulice Tomášikova.

  Parkoviská budú mať vlastnú bezpečnostnú službu 24 hodín denne.

  Návštevník sa z parkoviska vyvezie výťahom priamo do vestibulu kancelárskych priestorov.


Plán podlaží


1 Podzemné podlažie

1 Nadzemné podlažie

2 Nadzemné podlažie

3 Nadzemné podlažie

4 Nadzemné podlažie